Tunnetko Jumalan El Shaddaina?

13.6.2023

Tunnetko Jumalan El Shaddaina?

Suomennettu hartaudesta: Do you know God as El Shaddai? (Charlyne Cares Devotion 9.6.2023)

Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti: “Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku.” Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän, lähes satavuotiaana, tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut. Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi.
Room 4:18-22 (oma lihavointi)

Abraham oli uskon mies! Tänä Herran päivänä rukoilen, että pyrkisimme aina olemaan enemmän Abrahamin kaltaisia, kun vihollinen yrittää lannistaa meitä. Abraham uskoi Jumalaan, El Shaddaihin – Kaikkivaltiaaseensa. Abraham uskoi, että Jumalalla oli voima tehdä mitä tahansa! Uskotko sinä? Pelkäätkö, ettei avioliittosi eheydy? Kulje uskossa ja ole valmis antamaan kaikki El Shaddaille ja sano: “Minä luotan sinuun, en aio enää velloa epäuskossa, vaan seison Jumalan lupauksissa; sinä olet minun El Shaddai.”

Pimeimpinä hetkinä El Shaddai – Kaikkivaltias – haluaa näyttää sinulle, kuka Hän todella on ja vapauttaa sinut kriisistäsi. Meidän pitää oppia Hänen uskollisuudestaan! Etkö tunne itseäsi tarpeeksi tärkeäksi, jotta voisit uskoa El Shaddain vastaavan rukouksiisi ja eheyttävän avioliittosi? Jumala loi sinut. Jumala loi avioliiton. Jumala vihaa eroa. Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Jumala pitää Sanansa.

Kun sinulla ei ole ketään muuta, käänny El Shaddain, Kaikkivoipan, Kaikkivaltiaan puoleen; Hän on sinua varten. El Shaddai kutsuu sinua luokseen viettämään aikaa vain Hänen kanssaan. El Shaddai pystyy täyttämään lupauksensa sinussa; Hän on mahtava kaikkivoipaisuudessaan. Hänestä tulee suojelijasi, kun puolisosi on poissa erämaassa tai jos olet jäänyt leskeksi niin kuin minä nyt. Hän on niin uskollinen! Hän kohtaa sinut juuri siellä missä olet. Oletko yksinäinen, uupunut, väsynyt ja musertunut kaikista velvollisuuksistasi? Juokse Hänen käsiinsä, jotka odottavat suojellakseen ja auttaakseen sinua kaikissa olosuhteissasi. Hän antaa sinulle voiman korkeudesta. Tunnetko olevasi heikko uskossa? Mene El Shaddain luokse ja anna Hänen muuttaa toivoton tilanteesi.

Mutta hän on vastannut minulle: “Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.
2 Kor 12:9-10

El Shaddai mainitaan 48 kertaa vanhassa testamentissa. Se tarkoittaa myös sitä, että Hän ravitsee, tyydyttää ja varustaa; Kaikkivaltias Jumala antaa siunauksensa ajallaan.

Abraham oli 99 vuotias, Saara oli 89 ja he olivat edelleen lapsettomia. Silti Jumala oli luvannut heille oman lapsen. Abrahamin ja Saaran piti odottaa 13 vuotta ennen kuin Jumala piti Sanansa. Miksi? Koska Jumalan ajoitus on aina täydellinen. Herra haluaa, että luotamme ja uskomme siihen, mitä Hän on puhunut. Jumala haluaa kaiken kunnian! Lopeta epäily, karista pois pelko ja epäusko, ja puske eteenpäin uskossa ja tottelevaisuudessa avioliittosi eheytymiseksi.

Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä … niin kuin on kirjoitettu: “Minä olen tehnyt sinut monien kansojen isäksi.” Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan.
Room 4:16a, 17

Miten voimallinen raamatunkohta! Pyydä Herraa tekemään nämä raamatunkohdat eläväksi sinulle. Lähteköön tämä totuus päästäsi ja siirtyköön se sydämeesi Pyhässä Hengessä. Jatka etsimistä, jotta voisit oppia tuntemaan palvelemamme Jumalan ihmeellisyyden. Älä ikinä unohda: Mikään ei ole Hänelle liian vaikeaa! Hän voi herättää kuolleista, uudelleenrakentaa ja eheyttää avioliittosi, jos vain luotat Häneen ja uskot Hänen mahtavaan voimaansa.

Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut.
Hepr 11:1-2

“El” tarkoittaa itse asiassa valtaa ja voimaa, ja jos sitä ei käytetä Jumalasta puhuttaessa, se käännetään silti tarkoittamaan valtaa ja voimaa. Jumala osoittaa tämän uhraamalla Poikansa ristillä ja ylösnousemuksen voimalla.

Salaisuus Jumalan mielen mukaiseen vaellukseen on ottaa Jeesus vastaan Pelastajana ja Herrana, uskoa Häneen ja Hänen Sanaansa. Sinun tulee uskoa, kulkea uskossa ja odottaa Herran ajoitusta, kunnes saavutat voittona avioliittosi eheytymisen. Oletko pyytänyt Jeesusta Kristusta tulemaan elämäsi Pelastajaksi ja Herraksi? Jos et, tee se tänä Herran Päivänä! Klikkaa tästä yhteen artikkeliin, jossa kerrotaan Jeesuksen Kristuksen vastaanottamisesta Pelastajaksesi. Jos otat Herran vastaan, kerro meille siitä, niin riemuitsemme kanssasi.

Usko ja luota Jumalan persoonaan ja voimaan El Shaddaina. Abraham uskoi Jumalaan, El Shaddaihin – Kaikkivaltiaaseen – ja katso, mitä Jumala teki Abrahamille. Jumala tekee saman sinulle!

Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi… Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä.
Room 4:13, 16

Siunauksin,
Charlyne Steinkamp
Rejoice Marriage Ministries

Katso uuusimmat julkaisut TÄÄLTÄ.