Uskon koulu

8.9.2018

Uskon koulu

Suomennettu hartaudesta:
The School of faith
Charlyne Cares Devotion 7.9.2018

Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle: “Abraham!” Abraham vastasi: “Tässä olen.” Ja Jumala sanoi: “Ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan.” Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä.
1 Moos 22:1-3

Mitä sinä olisit tehnyt, jos Jumala olisi puhunut sinulle niin kuin hän puhui Abrahamille? Tykkään opettaa ja lukea Abrahamin elämästä ja hänen uskon vaelluksestaan. Hänen elämässään on voimallisia opetuksia totuudesta, joita voi käyttää apuna, kun seisotaan avioliiton puolesta ja uskotaan avioliiton eheytymiseen.

Jumala käytti Abrahamia, jotta hän olisi meidän opettajamme “Uskon koulussa”. Miten itse kuljet uskossa ja uskotko, että Herra tulee vaikuttamaan rakkaan puolisosi elämässä, jollakin tavalla, jotenkin, koska sinä olet päättänyt seisoa “muurinaukossa” ja uskoa Jumalan ihmeelliseen mahtavaan voimaan?

Abrahamilla oli “Uskon koulussa” useita testejä. Hänen täytyi jättää rakkaansa ja ottaa uskon askel ja muuttaa uuteen maahan. Abrahamia testattiin myös monilla eri kokemuksilla elämänsä aikana. Hän läpäisi jotkut koetukset, mutta joissakin hän epäonnistui. Yksi testi, jonka me kaikki tiedämme, liittyy hänen vaimoonsa Saaraan ja lapseen, jota he molemmat odottivat. Abraham ei odottanut Jumalan ajoitusta. Sen sijaan hän manipuloi tilannetta saadakseen lapsen. Joskus meillä ei olekaan edessämme testiä, vaan pelkkä houkutus viholliselta. Sinun tulee oppia tunnistamaan ero koettelemuksen (jota Jumala käyttää) ja houkutuksen (vihollisen juoni) välillä.

Emme ole koskaan liian vanhoja kohtaamaan uusia haasteita, taistelemaan uusia taisteluita tai oppimaan uusia totuuksia Jumalan sanasta. Abraham opettaa meille, kuinka kohdata elämän koetuksia ja tuoda niistä kunnia Jumalalle. Itse epäonnistuin vihollisen houkutuksessa ja erosin Bobista. Mutta kun Jumala sitten puhui minulle jumalanpalveluksessa kaksi kuukautta eromme jälkeen, tiedän, että läpäisin testin. Luovutin elämäni avioliitolleni ja tein täydellisen sitoutumisen Herraani ikuisesti. Oletko sinä jo tehnyt niin?

Jumala puhui Abrahamille ja hän totteli. Mieti Abrahamin tottelevaisuutta. Miten sinä tottelet Herraa pienissä ja suurissa asioissa? Mistä asioista Herra on puhunut sinulle? Oletko totellut häntä? Lue tänään ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luku 22:1-19:

Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoilleen: “Jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne.”
1 Moos 22:4-5

Huomasitko Abrahamin lausahduksen? “Palaamme sitten!” Siinä on uskon mies. Jaan vielä toisen voimallisen raamatunkohdan korostaakseni sitä, mitä Abraham ajatteli. Hän uskoi Jumala lupaukseen Iisakista ja uskoi, että Jumala voisi jopa herättää Iisakin takaisin eloon, jos hän kuolisi.

Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset,  vaikka hänelle oli sanottu: “Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.” Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä.
Hepr 11:17-19

Puhutko sinä uskossa, kun juttelet ihmisten kanssa? Tämä on tärkeä oppitunti. Minä aloin puhumaan uskoa niille ihmisille, joiden kanssa puhuin. Jos he kyselivät kysymyksiä, kerroin oman todistukseni siitä, miten Herra kosketti ja muutti minun sydäntäni. Avasin Raamattuni ja kerroin raamatunkohtia ja pyysin ihmisiä rukoilemaan Bobin puolesta. Näetkö, miten sinusta voi tulla uskon mies tai nainen, sen sijaan että juoruilisit tai haukkuisit rakasta puolisoasi?

Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi; hän itse otti tulen ja veitsen, ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Iisak sanoi isälleen Abrahamille: “Isä!” Ja Abraham sanoi: “Niin, poikani?” Iisak sanoi: “Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi?” Abraham vastasi: “Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani.” Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa.
1 Moos 22:6-8

Meidän tulee olla riippuvaisia Jumalan huolenpidosta. Hän ei ikinä jätä meitä. Hän ei jättänyt Abrahamiakaan. Mieti, mitä kaikkea Abraham koki ja oppi, kun hän kasvoi Herrassa. Oletko halukas oppimaan kasvua Herrassa ja kasvattamaan uskoasi? Oletko halukas tottelemaan Herran tietä elämässäsi?

Mitä sinulla on edessäsi tänä päivänä? Kysy Herralta, oletko täydellisesti alistunut Hänen tahtoonsa ja tiehensä elämässäsi ja avioliitossasi. Oletko sitoutunut täydellisesti avioliittoosi huolimatta siitä, mitä puolisosi saattaa sanoa sinulle? Jos et, mitä sinun tulisi muuttaa? Pyydä Herraa Jumalaasi ohjaamaan jokaista askeltasi niin kuin Hän ohjasi Abrahamia. Opettele kuuntelemaan Herran ääntä ja tottelemaan Hänen ohjeitaan elämäsi jokaisena hetkenä. Päätä totella Jumalan tietä! Ole mallioppilas “Uskon koulussa”. Olet siunattu, jos niin teet!

Siunauksin,
Charlyne Steinkamp
Rejoice Marriage Ministries

 

Kaikki raamatunkohdat ovat vuoden 1992 käännöksestä, ellei toisin mainittu.