Syyllisyys ja tuomio

17.7.2019

Syyllisyys ja tuomio

Suomennettu hartaudesta: Guilt and condemnation (Standing Firm Men’s Devotional 13.7.2019)

“Pysy lujana – hartausteksti miehille” on rohkaiseva teksti erityisesti miehille, jotka rukoilevat avioliittonsa eheytymisen puolesta.

Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti…
Ef 2:4

Saatat tuntea olosi syylliseksi ja tuomituksi avioliittosi hajoamisen vuoksi. Sinusta saattaa tuntua siltä, ettet ole Jumalan rakkauden arvoinen. Huolimatta tilanteestasi tai siitä, mikä osa sinulle kuuluu avioliittosi hajoamisesta, Jumala on rakastava ja armollinen. Synti tuli maailmaan Aatamin ja Eevan tottelemattomuuden takia. Jumala vastasi rakkaudella ja armolla lähettämällä Poikansa kuolemaan ihmisten syntien puolesta, jotta kaikki olisivat sovitettuja Hänen kanssaan. Jumalan armo on aina suurempi kuin ikään synti, eikä Hänen anteeksiannolleen ole rajoja. Älä tuomitse itseäsi, vaan etsi Isää, joka aina rakastaa, lohduttaa, antaa anteeksi ja tuo toivoa.

Herra laskeutui alas verhoutuneena pilveen, tuli Mooseksen luo ja lausui nimen Jahve. Sitten Herra kulki hänen editseen ja sanoi hänen kuultensa: “Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. “
2 Moos 34:5-6

On vain yksi asia, joka voi erottaa sinut Jumalan rakkaudesta ja armosta, kieltäytyminen parannuksenteosta ja Hänen pyyteettömästä anteeksiannostaan. Mietiskele usein Jumalan armon salaisuutta. Se on rauhan, ilon ja seesteisyyden lähde synnin ja hajaannuksen keskellä. Armo paljastetaan kolmiyhteydessä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välisessä täydellisessä rakkaudessa. Armo on lopullinen ja ylivertainen teko, jossa Jumala kohtaa meidät Poikansa Jeesuksen kautta, Jumalan armon edessä. Nähdessäsi ristille naulitun Jeesuksen rakkauden, näet Isän rakkauden sinua kohtaan. Hän kuoli tehdäkseen sinut yhdeksi Isän kanssa. Armo on silta, joka yhdistää Jumalan ja ihmisen, avaa sydämeesi toivon olla ikuisesti rakastettu huolimatta epäonnistumisistasi ja syntisyydestäsi. Avaa särkynyt sydämesi Jumalan armolle.

Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.
Ps 103:2-5

Jumala “parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.” (Ps 147:3). Jumala paljastaa voimansa eniten armossa ja anteeksiannossa. Vanha testamentti esittää Jumalan kärsivällisenä ja armollisena tottelematonta kansaansa, Israelia, kohtaan. Hän on aina läsnä, lähellä, viisas, pyhä ja armollinen, vaikka Hänen kansansa kääntyy epäjumalien puoleen. Jumalan armo näkyy läpi pelastushistorian, jossa Hänen hyvyytensä vallitsee rangaistuksen ja tuhon yllä. Psalmit puhuvat selkeästi Jumalan armoteoista. Psalmi 136 on muinainen juutalainen hymni, jossa toistetaan säettä “Iäti kestää hänen armonsa.” Jatkuvat toistaminen “iäti kestää hänen armonsa”, niin kuin tässä Psalmissa tehdään, todistaa sitä tosiasiaa, että Jumalan rakkaus menee yli paikan ja ajan. Armo, jota Jumala osoitti kansalleen Israelille, on saatavilla sinulle, juuri nyt, keskellä syyllisyyttäsi ja itsesi tuomitsemista. Jumala haluaa murtautua elämääsi voimallisella tavalla ja vapauttaa sinut synnin ja syyllisyyden kahleista. Hän haluaa vapautaa sinut, jotta voit elää täydemmin sitä rauhan ja rakkauden elämää, jota Hän sinulle halajaa. Hän haluaa, että sinun elämäsi puhuu kärsivälle maailmalle Hänen armostaan ja laupeudestaan.

Jeesus… sanoi hänelle: “Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.”
Mark 5:9

Sinä olet Jumalan armon instrumentti langenneelle maailmalle. Hän ei halua sinun olevan tuomittu, sorrettu ja hädässä ilman toivoa. Elämäsi tulee puhua Jumalan armosta ja rakkaudesta. Tehtävä, jonka Jeesus sai Isältä, oli paljastaa jumalallisen rakkauden mysteeri koko täyteydessään. Jumalan rakkaus tulee näkyväksi ja konkreettiseksi Jeesuksen sanoissa ja teoissa: “Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi… mene rauhassa.” (Luuk 7:48-50). Sinut on kutsuttu todistamaan Jumalan armoa ja myötätuntoa langenneelle ihmiskunnalle. Mene ja puhu totuutta rakkaudessa.

Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys.
Ef 4:1-3

Monissa vertauksissaan Jeesus paljastaa Jumalan Isänä, joka ei ikinä luovuta ennen kuin vääryys on annettu anteeksi ja Hänen torjuminen voitetaan myötätunnolla ja armolla. Erityisesti eräät kolme vertausta puhuvat Jumalan armosta ja anteeksiannosta: kadonnut lammas, kadonnut kolikko ja kahden pojan isä (Luuk 15:1-32). Näissä vertauksissa Jumala esitetään olevan täynnä suurta iloa, erityisesti silloin kun hän antaa anteeksi. Evankeliumit julistavat uskomme ydintä: armo on voima, joka voittaa kaiken, jokaisen synnin ja epäonnistumisen, täyttää sydämet rakkaudella ja tuo lohdutuksen armahduksen kautta.

Eräässä toisessa vertauksessa Jeesus antaa tärkeän opetuksen siitä, miten eletään kristityn elämää. Vastauksessaan Pietarin kysymykseen siitä, kuinka monta kertaa on tarpeen antaa anteeksi, Jeesus vastaa “Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa”. Hän jatkaa eteenpäin kertomalla tarinan armottomasta palvelijasta (Matt 18:21-35). Pyydettäessä maksamaan takaisin suurta velkaa kuninkaalleen, palvelija anelee armoa. Myötätuntoisesti vastaten kuningas antaa velan anteeksi. Kun anteeksiannettu palvelija tapaa toisen palvelijan, joka on hänelle velkaa pikkusumman, hän vastaa armon aneluihin toimittiamalla työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Kun kuningas saa tietää tästä, hän kutsuu ensimmäisen palvelijan luokseen ja sanoo hänelle “Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?” (Matt 18:33). Kuningas pani kieron palvelijan vankilaan, kunnes tämä maksaisi koko velan. Jeesus päättää vertauksen sanomalla “Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.” (Matt 18:35).

Tässä vertauksessa on perustavanlaatuinen viesti uskovalle. Jeesus vakuuttaa, että armo ei ole vain Isän teko, vaan myös kriteeri varmistamaan se, ketkä ovat Hänen todellisia lapsiaan. Uskovien tulee osoittaa armoa niin kuin heille on osoitettu armoa. Sen lisäksi että sinun tulee antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua, tärkeintä on että annat itsellesi anteeksi omat epäonnistumisesi ja vajavuutesi. Monen mielestä on helppoa antaa anteeksi muille, mutta itselleen on vaikeaa antaa anteeksi.

Olkaa valmiit armahtamaan [itsenne], niin kuin teidän Isännekin armahtaa.
Luuk 6:36

Loukkauksien anteeksiantaminen on armollisen rakkauden selkein ilmaisu. Se on usein vaikeinta. Kipumme ja vihamme tuntuvat oikeutetuilta. Anteeksianto on kuitenkin sellainen teko, joka tuo rauhan sydämeen, sinun sydämeesi. Katkeruus ja anteeksiantamattomuus sitoo sinut kahleisiin. Anteeksiannon levittäminen, vaikka se olisi ansaitsematonta, vapauttaa sinut kokemaan täysillä Jumalan rakkauden ja armon. Kuuntele Jeesuksen sanoja ja käytä niitä itseesi ja muihin: “Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.” (Matt 5:7).

Jumala tekee armonsa ja rakkautensa näkyväksi ja konkreettiseksi pyhissä kirjoituksissa. Jumalan armo on Hänen rakastava huolensa sinusta. Hän haluaa sinun hyvinvointiaan ja Hän haluaa sinun olevan onnellinen, täynnä iloa ja rauhaa. Kristittyjen täytyy myös kulkea tätä armon tietä ihmissuhteissa, aloittamalla olemaan armollinen itseään kohtaan, armahtamalla omia epäonnistumisia ja vajavaisuuksia.

…kutsuttuja, joita Isä Jumala rakastaa ja varjelee Jeesusta Kristusta varten. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne.
Juud 1:1-2

Jumala sinua siunatkoon, veljeni. Jumala on antanut sinulle anteeksi; mene rauhassa rakastamaan ja palvelemaan Herraa.

Siunauksin,
Dennis Wingfield
Rejoice Marriage Ministries

Katso uuusimmat julkaisut TÄÄLTÄ.

Lue lisää miehille suunnattuja Pysy lujana -hartaustekstejä TÄÄLTÄ