Rukoukset puolison puolesta

1.5.2018

Rukoukset puolison puolesta

Nämä rukoukset ovat suoraan Raamatusta ja voit rukoilla niitä puolisosi puolesta. Täytä tyhjät kohdat omalla ja/tai puolisosi nimellä. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan!

Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
Matt 6:6


Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi _____lle viisauden ja näkemisen hengen, niin että _____ oppisi tuntemaan hänet. Rukoilen että hän valaisisi _____n sisäiset silmät näkemään, millaiseen toivoon hän on _____n kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa _____lle pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa.
Ef 1:17-19

Rukoilen, että _____ oppisi hylkäämään entisen elämäntapansa ja vanhan minänsä, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma; että _____ uudistuisi mieleltään ja hengeltään, ja pukisi ylleen uuden ihmisen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää… Älä anna _____n päästää suustaan sopimatonta puhetta, vaan puhua sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älä anna _____n tuottaa surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka hän on saanut sinetiksi lunastuksen päivää varten. Rukoilen, että _____ ja _____ hylkäisivät kaiken katkeruuden, kiukun, vihan, riitelyn ja herjaamisen, kaikkinaisen pahuuden. Rukoilen että _____ ja _____ ovat toisiaan kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antavat toisilleen anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut meille anteeksi Kristuksen tähden.
Ef 4:22-24, 29-32

Minä luotan siihen, että Jumala, joka on aloittanut hyvän työnsä _____ssa ja _____ssa, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.
Fil 1:6

Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista: siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin _____ ja _____ tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne, _____ ja _____, Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen.
Kol 3:5-10

_____ ja _____, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.
Kol 3:12-14

Rukoilen myös, että _____n ja _____n rakkaus kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin että _____ ja _____ osaisivat erottaa, mikä on tärkeää, säilyisivät puhtaina ja moitteettomina odottaessaan Kristuksen päivää ja tuottaisivat Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus.
Fil 1:9-11

Vahvistukaa Herrassa _____ ja _____, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä _____n ja kaikkien pyhien puolesta.
Ef 6:10-18

Vaimot, _____, suostukaa miehenne _____n tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. Miehet, _____, rakastakaa vaimoanne _____a, älkää kohdelko häntä tylysti. Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen.
Kol 3:18-20

Rukoilen, että _____ karttaa nuoruuden kiihkoa ja pyrkii tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa. Rukoilen, että _____ pysyy erossa typeristä ja asiattomista väittelyistä; sinähän tiedät, että niistä syntyy riitoja. Herran palvelija ei saa riidellä… Rukoilen, että _____ selviää Paholaisen ansasta, johon tämä on hänet vanginnut pakottaakseen hänet tahtoonsa.
2 Tim 2:22-24, 26

Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa _____a ja _____a, jotka hakevat hänestä turvaa.
2 Sam 22:31

Rukoilen, että Jumala puhuu, puhuu toisenkin kerran, mutta _____ ei sitä huomaa. Unessa, öisessä näyssä hän puhuu. Kun _____ vaipuu uneen, kun hän nukkuu vuoteellaan, silloin Jumala avaa hänen korvansa ja varoittaa ja uhkaa saadakseen hänet luopumaan pahoista teoista ja karsiakseen hänestä ylpeyden, sillä Jumala tahtoo pelastaa _____n joutumasta hautaan tai juoksemasta keihäiden saaliiksi… Rukoilen, että Jumala on _____lle suosiollinen, _____ saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Jumala on hänet pelastanut. _____ laulaa kaikille ihmisille: “Olin tehnyt syntiä, olin vääntänyt vääräksi suoran, mutta hän ei mitannut minulle ansioni mukaan. Hän lunasti minut, en joutunut hautaan, minä saan yhä kulkea valossa.”
Job 33:14-18, 26-28

Minä tuomitsen sinut _____, sen mukaan, mitä olet tehnyt, sanoo Herra Jumala. Käänny, _____, luovu synneistäsi, ettei syyllisyys olisi uhkana ylläsi! Heitä pois kaikki rikkomuksesi, kaikki se millä olet syntiä tehnyt, ja ota rintaasi uusi sydän ja uusi henki… En minä tahdo kenenkään kuolemaa — näin sanoo Herra Jumala. Käänny _____, niin saat elää!
Hes 18:30-32

Herra, minä rukoilen että sinä vihmot _____n päälle puhdasta vettä, niin että _____ puhdistuisi; sinä puhdistat _____n kaikesta saastasta ja epäjumalien kaikesta iljettävyydestä. Sinä annat _____lle uuden sydämen ja hänen sisimpäänsä uuden hengen. Sinä otat _____n rinnasta kivisydämen pois ja annat tilalle elävän sydämen… Kansat, jotka silloin vielä ovat ympärillämme, tulevat tietämään, että sinä, Herra, olet rakentanut sen, mikä oli raunioina, ja istuttanut aution maan. Sinä, Herra, olet puhunut, ja näin sinä myös teet.
Hes 36:25-26, 36

Herra, minä ylistän sinua, joka olet kutsunut minut vanhurskaan suunnitelmaasi. Sinä tartut minun käteeni ja suojelet minua. Kiitos että toteutat sen liiton, jonka olet tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan _____n silmät, päästämään _____n vankeudesta ja tyrmästä, jonka pimennossa _____ istuu.
Jes 42:6-7

Herra, minä kiitän sinua, en pelkää, sillä sinä olet minun kanssani. Idästä sinä tuot _____n, lännestä kokoat lapset. Sinä sanot pohjoiselle: “Anna tänne!” ja etelälle: “Päästä irti!”. Tuo kaukaa minun poikani takaisin, maan ääriltä tyttäreni, tuo jokainen, joka on kutsuttu Sinun nimiisi, jonka olet kunniaksesi luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Herra, minä rukoilen että sinä kutsut esiin kansan, joka on sokea, vaikka sillä on silmät, joka on kuuro, vaikka sillä on korvat! Sillä mikään ei ole Herralle mahdotonta.
Jes 43:5-8, 1 Moos 18:14

Herra, minä rukoilen että _____ etsii Herraa, kun hänet vielä voi löytää; että _____ huutaa häntä avuksi, kun hän on lähellä! Rukoilen, että _____ hylkää jumalattomat tiensä ja väärät juonensa. Herra, minä rukoilen, että _____ kääntyy takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa _____n, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.
Jes 55:6-7

Sen tähden minä tukin _____n tien orjantappuroilla, rakennan muurin hänen eteensä, ettei hän pääse poluilleen. Kun _____ sitten juoksee rakastajiensa perään, ei hän enää tavoita heitä, turhaan hän heitä etsii. Viimein _____ sanoo: “Minä palaan _____n luo, hänen luonaan minulla oli parempi kuin täällä.”
Hoos 2:8-9

Autuas _____, joka uskot, että Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!
Luuk 1:45

Kaikki on mahdollista _____lle, joka uskoo.
Mark 9:23

Jeesus sanoi heille: Uskokaa Jumalaan. Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: ‘Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy _____lle ja _____lle kuin hän sanoo.
Mark 11:22-23

Toivon Jumala täyttäköön _____n ilolla ja rauhalla, kun _____ uskoo, niin että _____lla Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.
Room 15:13

Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi _____n ja _____n sisäistä olemusta. Näin Kristus asuu heidän sydämissään, kun he uskovat, ja rakkaus on elämän perustus ja kasvupohja. Silloin _____ ja _____ kykenevät yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja he voivat tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa _____n ja _____n. Jumalan, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella.
Ef 3:16-20

Mekin olemme lakkaamatta rukoilleet _____n ja _____n puolesta ja pyytäneet, että _____ ja _____ saisivat runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisivat täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Rukoilemme, että _____ ja _____ eläisivät Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisivat hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisivat Jumalan tuntemisessa. Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon _____a ja _____a olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. _____ ja _____ kiittäkööt iloiten Isää, joka on tehnyt heidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.
Kol 1:9-14

Herra, minä huudan sinua! Riennä avukseni, kuule ääneni, kun sinua huudan! Kiitos Herra, että sinä vastaat minulle ja ilmoitat minulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista en mitään tiedä. Olkoon rukoukseni edessäsi uhrisavuna, olkoot kohotetut käteni iltauhri. Sinuun minä turvaan — osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun puoleesi minä käännyn — opeta minulle tie, jota kulkea! Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä! Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani — opeta minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua ja _____a tasaista tietä.
Ps 141:1-3, Jer 33:3, Ps 143:8-10

Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ja _____ ikiaikojen tielle.
Jumala, ole meille armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois meidän syntimme suuren laupeutesi tähden. Pese meidät puhtaaksi rikoksistamme ja anna lankeemuksemme anteeksi. Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio huulteni portille. Älä anna minun ja _____n hairahtua pahaan.
Ps 139:23-24, Ps 51:3-4, Ps 141:3-4

Rukoilen, että avaat _____n silmät ja saatat hänet pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo, niin että _____ saa syntinsä anteeksi, ja hänellä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Rukoilen, että _____ katuu syntejään, kääntyy Jumalan puoleen ja tekee tekoja, joissa hänen parannuksensa näkyy. Sillä sinä olet pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikasi valtakuntaan.
Ap.t 26:18, Ap.t 26:20, Kol 1:13

Rukoilen, että _____ antaa Hengen ohjata elämäänsä, niin ettei hän toteuta lihansa, oman itsekkään luontonsa haluja. Täytä minut ja _____ Hengen hedelmillä, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Rukoilen myös, että _____ ja minä varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä; kaikkihan eivät usko. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava meitä ja varjeleva meitä pahalta. Ylistän sinua, että sinä puhdistat _____n ja minut kaikesta saastastamme ja epäjumaliemme kaikesta iljettävyydestä. Sinä annat meille uuden sydämen ja meidän sisimpäämme uuden hengen. Sinä otat meidän rinnastamme kivisydämen pois ja annat tilalle elävän sydämen.
Gal 5:16, Gal 5:22-23, 2 Tess 3:2-3, Hes 36:25-26

Kiitos Herra, että me emme säikähdä tai pelkää tuota valtavaa sotajoukkoa, sillä tämä ei ole meidän sotamme vaan Jumalan. Kiitos Herra, että kestän kaiken Sinun avullasi joka annat minulle voimaa. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava minulle taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsen. Kiitos Herra lupauksestasi, että mitä sinä olet sanonut sanassasi, sen sinä panet toimeen; Sinä olet kaiken suunnitellut ja saatat sen päätökseen. Kiitos sinun sanastasi, joka sinun suustasi lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka sinä sille annat, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetät. Me saamme avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
2 Aik 20:15, Fil 4:11, Fil 4:19, Jes 46:11, Jes 55:11, Ps 121:2, Luuk 1:37

Kiitos Herra, että annat parannuksen ja eheytyksen meidän avioliitollemme, sekä kaikille avioliitoille Suomessa ja ympäri maailmaa. Tätä rukoilen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.