Miksi avioero ei hajota sitä, “minkä Jumala on yhdistänyt”

28.11.2019

Miksi avioero ei hajota sitä, “minkä Jumala on yhdistänyt”

Suomennettu hartaudesta: Why divorce is not the dissolution of “what God has joined” (Standing Firm Men’s Devotional 9.11.2019)

“Pysy lujana – hartausteksti miehille” on rohkaiseva teksti erityisesti miehille, jotka rukoilevat avioliittonsa eheytymisen puolesta.

Jeesus sanoi, että mies jättää isänsä ja äitinsä (ensimmäisestä avioliitosta) ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi liha. Tämä on enemmän kuin lainmukainen avioliitto ja Jeesus halusi tehdä selväksi, etteivät he enää ole kaksi vaan yksi liha. Se on pyhä liitto, johon Jumala osallistuu ja astuu liittoon kahden muun osapuolen kanssa.

Seuraavat asiat Jumalan Sanasta osoittavat, että avioero ei millään tavalla pura sitä liittoa, jonka Jumala on yhdistänyt. Ihminen voi erota, ja tekeekin niin, mutta hän ei voi purkaa liittoa. Ihmisellä ei ole valtaa ottaa sitä, minkä Jumala on tehnyt “yhdeksi lihaksi” ja tehdä siitä taas kaksi lihaa.

1. Kuolema, ei avioero, purkaa sen, minkä Jumala on yhdistänyt, kun katsotaan 1 Kor 7:39. “Vaimo kuuluu yhteen miehensä kanssa niin kauan kuin tämä elää, mutta miehen kuoltua hän on vapaa menemään naimisiin kenen kanssa haluaa, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.” Apostoli Paavali ei uskonut, että avioero päättäisi ensimmäistä avioliittoa.

2. Tämä kohta opettaa samasta asiasta ja tekee selväksi sen, että ensimmäinen avioliitto on liitto, joka on Jumalan yhdistämä, ja toinen avioliitto on aviorikos. Room 7:2-3 “Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on avionrikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa. “ Apostoli Paavali ei uskonut, että avioero tai edes avioliitto avioeron jälkeen päättäisi ensimmäistä avioliittoa.

3. Seuraavassa kohdassa sanotaan kaksi kertaa, että avioliitto avioeron jälkeen on aviorikos. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen avioliitto on edelleen Jumalan yhdistämä liitto. Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa puhutaan vielä viisi muutakin kertaa samasta asiasta. Luuk 16:18 “Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen, ja samoin tekee aviorikoksen se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.” Sivuhuomautuksena, Jumala ei ikinä osallistuisi häihin, joissa lopputuloksena olisi aviorikos. Hän ei ottaisi kahta lihaa ja tekisi siitä yhtä lihaa, jos toinen osanottajista olisi edelleen “yhtä lihaa” edellisen puolisonsa kanssa. Jeesus ei uskonut, että avioero tai avioeron jälkeinen avioliitto päättäisi ensimmäistä avioliittoa. Itse asiassa nämä kohdat opettavat täysin päinvastaista. Avioliitto avioeron jälkeen on aviorikos ja henkilön täytyy edelleen liittyä yhteen ensimmäisen puolisonsa kanssa.

4. Mal 2:14 puhutaan miehestä, joka on eronnut nuoruuden vaimostaan (ensimmäisestä avioliitostaan). Luultavasti hän oli mennyt sen jälkeen naimisiin ainakin kerran. Jumala sanoo, että Hän seisoo edelleen todistajana tätä miestä vastaan ja kieltäytyy ottamasta uhrilahjaa hänen kädestään. Jumala ei usko, että avioero päätti ensimmäisen avioliiton. “Te kysytte: “Miksi?” Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi.”

5. Jeremia 3:ssa puhutaan siitä, miten Jumala ottaa avioeron Israelista tämän haureuden ja epäjumalien tähden. Myöhemmin samassa luvussa Hän kutsuu Israelin takaisin luokseen ja kutsuu tätä “vaimokseen” avioeron jälkeen. Tiedämme, että tuhansia vuosia myöhemmin Hän edelleen odottaa vaimoaan Israelia palaamaan, ja että jonakin päivänä hän palaa takaisin Jumalan luokse. Myös Malakian kirjassa luvussa 2 puhutaan samasta asiasta. Siinä sanotaan vain, että Israel on “ottanut vaimoksi vieraan jumalan tyttären” (Raamattu kansalle). Jumala haluaa hänet edelleen takaisin ja odottaa, että Hänen vaimonsa Israel palaa takaisin. Jumala oti avioeron Israelin käytöksen tähden, mutta Hän ei usko, että se päätti sitä liittoa, jonka Hän oli luonut.

6. Johannes kastaja (Matt 14:1-12 ja Mark 6:14-29) ei uskonut, että avioero päättäisi ensimmäistä avioliittoa. Hän puhui julkisesti, että kuningas Herodeksella ei olisi lupaa pitää sitä vaimoa, jonka kanssa hän eli (Herodias). Näissä kohdissa sanotaan, että kuningas Herodeksen nykyinen kumppani Herodias oli hänen veljensä vaimo, ja veli oli Herodiaan ensimmäinen aviomies. Uskalluksensa ja rohkeutensa tähden, ja koska Johannes kastaja ei uskonut, että avioero päättäisi ensimmäistä avioliittoa, hän menetti päänsä ja se tarjoiltiin vadilla palkintona kuninkaan syntymäpäiväjuhlilla.

7. Kuningas Daavid ei uskonut, että avioero päätti hänen liittoaan ensimmäisen vaimonsa Miikalin kanssa. 2 Samuelin kirjassa luvussa 3 kerrotaan, miten Daavid halusi mieluummin ensimmäisen vaimonsa takaisin kuin poliittista valtaa. Hän pakotti Miikalin ottamaan eron toisesta aviomiehestään, joka rakasti tätä, ja pakotti hänet takaisin luokseen. Vertaa 1 Kuningasten kirja 15:5. On olemassa kaksi tai kolme raamatunkohtaa, joita ne ihmiset käyttävät, jotka haluavat sinun uskovan, että avioero purkaa sen liiton, jonka Jumala on yhdistänyt, mutta mikään kohta ei oikeasti sano niin. Suurempi kysymys on se, miksi kukaan haluaisi uskoa, että avioero purkaa sen, minkä Jumala on yhdistänyt.

Uskotko ja seuraatko Jeesusta, apostoli Paavalia, Johannes kastajaa, profeetta Malakiaa, kuningas Daavidia, itse Jumalaa ja Jumalan Sanaa? Kun minä ymmärrän, uskon ja tottelen Jumalan totuutta, se mahdollistaa minun jatkavan eteenpäin tällä matkalla. Jumalan totuus voittaa aina.

Siunauksin,
Mark
Pennsylvania, USA
Rejoice Marriage Ministries

Katso uuusimmat julkaisut TÄÄLTÄ.

Lue lisää miehille suunnattuja Pysy lujana -hartaustekstejä TÄÄLTÄ