Kristillinen avioliitto

27.7.2017

Kristillinen avioliitto

Kristillinen avioliitto on Jumalan asettama liitto miehen ja naisen välille.

Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1 Moos 1:27

Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.

1 Moos 2:24

He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Mark 10:8-9

Liitto. Yhdeksi lihaksi. Avioliitto on kuin liima, joka liittää kaksi asiaa kiinni toisiinsa. Kahdesta asiasta tulee yksi, eikä niitä enää saa irti toisistaan. Sen lisäksi, että avioliitto on näin vahva liitto ja ykseys miehen ja naisen välillä, Jumalalla on avioliitolle suurempikin merkitys:

”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.”  Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.

Ef 5:31

Suuri salaisuus! Kristus ja seurakunta. Kristillinen avioliitto naisen ja miehen välillä kuvastaa sitä samaa suhdetta, mikä on Kristuksen ja seurakunnan – eli meidän – välillä.

Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää.
Ef 1:23

Seurakuntana me olemme osa Kristuksen ruumista. Samoin vaimo ja mies ovat myös osa toistensa ruumiita.

Sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta.
Ef 5:23-25

Miehellä ja vaimolla on myös selkeät roolit avioliitossa. Mies on pää ja rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Avioliitossa mies uhrautuu “antamalla henkensä” vaimon puolesta. Vaimo taas suostuu miehensä tahtoon samalla tavalla kuin me kristityt suostumme Kristuksen tahtoon.

Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme.
Ef 5:28-30

Jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.
Ef 5:33

Raamatullisessa avioliitossa mies rakastaa vaimoaan niin kuin itseään ja uhrautuu vaimon puolesta. Vaimo taas kunnioittaa miestään ja suostuu tämän tahtoon.

Siunauksin,
Raisa

Mitä raamattu sanoo avioliitosta? Katso lisää raamatunkohtia avioliitosta.